KOmPonenty - Technologie - Automatizace

VÍCE NEŽ JEN KERAMIKA , VÁŠ PARTNER PRO CELÝ VÝROBNÍ PROCES

Svařování

Keramické materiály jsou ve svařovací technologii již nezbytné. Používají se na mnoha místech a nabízejí obrovské výhody pro součásti, které podléhají vysokému opotřebení.

Komponenty DOCERAM jsou optimalizovány pro různé aplikace, zkracují prostoje a jsou dokonce odolné vůči ocelím tvářeným za tepla, jako jsou vysokopevnostní oceli  Usibor apod
.

Přehled nejdůležitějších výhod- Až 40krát delší životnost než nerezová ocel
- vysoká odolnost proti opotřebení
- elektricky nevodivé
- odolné proti rozstřiku při svařování

Další důležité vlastnosti:
- nárazuvzdorné
- odolnost vůči tlakům
- teplotně stabilní
- vysoká tvrdost a odolnost proti otěru
- nízká přilnavost materiálu se svařovacím rozstřikem

Polohovací kolílky

Keramické polohovací kolíky jsou extrémně odolné proti opotřebení, zejména proti velmi tvrdým ocelím, jako je Usibor. Kromě toho jsou elektricky nevodivé a nepřilnavé. Keramika dosahuje několikanásobné životnosti ve srovnání s ocelovými nebo pokeramizovanými kolíky. Uživatel dosahuje významné výhody v oblasti zajištění kvality, protože odolnost keramických polohovacích kolíků proti opotřebení zaručuje stálé tolerance svařovaných součástí po velmi dlouhou dobu.

Keramické polohovací kolíky pomáhají ke snížení nákladů, zejména v automatizované výrobě. V průběhu výroby v případě že jsou identifikovány odchylky od předepsané tolerance, musí být pás zastaven a následně musí být identifikovány a vyměněny vadné ocelové kolíky, které jsou již opotřebovány. Díky extrémní odolnosti keramických trnů je možno tyto výrobní prostoje redukovat zcela nebo na naprosté minimum a tím doásáhnout vyšší efektivnosti výroby.
centrovací a polohovací trny

Centrovací trny pro spodní hákové upínače


Keramické středicí trny pro hákové upínače jsou vyžadovány zejména při použití ocelí tvářených za tepla. Zatímco u konvenčních ocelí nebyly téměř žádné problémy s opotřebením, změnilo se to u stále širším používíním materiálů jako Usibor. I zde lze problém opotřebení keramickými komponenty.

Centrovací kolíky pro navařování matic.

Keramické centrovací kolíky nabízejí až 40krát delší životnost ve srovnání s ocelovým kolíkem. Keramika zde také zaujme vysokou odolností vůči teplotám a stálou tvrdostí, jakož i jejich ohybovou pevností a rázovou houževnatostí. Zabraňuje také nalepení svařovacích rozstřiků.

Použití keramiky se doporučuje z důvodů kvality, nákladů na údržbu a výměnu spotřebních dílů při svařování, výstupkovém navařování matic. U tradičních způsobů svařovací rozstřik může spálit izolaci a způsobit že svařovací proud již neteče pouze matkou, ale také centrovacím kolíkem . To snižuje kvalitu svaru, aniž by došlo k okamžitému vysledování příčiny zhoršené kvality svaru.

Spolu s až 40 x delší životností použití keramických kolíků zaručuje méně prostojů způsobených opotřebením  a delší intervaly údržby které mají přímý dopad na náklady. Nemluvě o nepředvídatelných nákladech na reklamac vadný svarů.

centrovací kolíky navařování matic

Plynové dýzy / keramické  - MIG svařování

Keramické plynové trysky vyrobené z nitridu křemíku se vyznačují velmi dlouhou životností, přičemž je třeba zvážit různé scénáře. V některých aplikacích může keramika ve skutečnosti zabránit přilepení rozstřiku a pokud k tomu již dojde  je možno rozstřik snadno odstranit - na rozdíl od měděných trysek. Při použití trysek z keramiky  doporučujeme čisticí stanice bez mechanického kontaktu. Provozní doba jedné dýzy až 15 týdnů je možná pouze u dýzy vyrobené z keramiky.


Z dalších produktů kde je možné použít keramiku můžeme jmenovat následující. - podložky pro svařování a pájení - svařovací rolny - izolační pouzdra - keramické přesné kolíky V případě jakýchkoliv dotazů ohledně použití keramiky jsme připraveni Vám ve spolupráci s experty ve výrobním závodě firmy DOCERAM pomoci s vytipovám vhodného řešení.