KOmPonenty - Technologie - Automatizace

VÍCE NEŽ JEN KERAMIKA , VÁŠ PARTNER PRO CELÝ VÝROBNÍ PROCES

Vysoce výkonná keramika nebo kov. Co je lepší?

Vysoce výkonná keramika je považována za ideální materiál pro určité součásti a komponenty v obecném strojírenství a konstrukci strojů. Vlastnosti jako tvrdost, odolnost proti opotřebení, teplotní odolnost, rázová houževnatost, otěruvzdornost a nepřilnavý účinek přispívají k hladkým výrobním procesům, pokroky v materiálových technologiích zároveň neustále rozšiřují možnosti aplikace keramických materiálů. Komponenty vyrobené z vysoce výkonné technické  keramiky tedy stále častěji nahrazují běžné materiály, jako je ocel a další.

Dnes se z tohoto materiálu vyrábějí mimo jiné tvářecí nástroje, standardní součásti, opotřebitelné prvky, nádoby pro indukční procesy, pouzdra, přítlačné kusy, kluzné bloky, hydrocyklony, tavící kelímky, rozpěrky, měřidla, brusné koule, podložky, ochranné disky a ložisková pouzdra. A protože možnosti nejsou zdaleka vyčerpány, lze v budoucnu očekávat více.

picture