KOmPonenty - Technologie - Automatizace

VÍCE NEŽ JEN KERAMIKA , VÁŠ PARTNER PRO CELÝ VÝROBNÍ PROCES

ModulMaster

inovativní elektrody pro navařování matic a šroubů. Se snímáním polohy které poskytne informaci i o špatně založené matici, či jiné síle plechu.